ตอนที่ 2 มาดูกัน! เอกสารที่ต้องใช้ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น หรือสินไหมทดแทนมีอะไรบ้าง?

- ตอนที่ 2 -
มาดูกัน! เอกสารที่ต้องใช้ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น หรือสินไหมทดแทนมีอะไรบ้าง?

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ความรับผิดชอบจากประกันภัยก็ยังแยกตามแต่ละกรณีอีก มาดูกันครับว่าแต่ละกรณี ไม่ว่าจะบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ต้องใช้เอกสารแตกต่างกันอย่างไร มาดูกันจะได้ไม่พลาดครับผม!

หรือดูภาพ เพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้นดีกว่าครับ